Condiții generale de închiriere  

  • Prin semnare, clientul atestă că a citit toate condițiile de închiriere și este de acord cu toate clauzele acestui contract. Locatorul își rezervă dreptul de a refuza închirierea sau prelungirea.
  • Clientul trebuie să aibă 21 de ani împliniți și cu o vechime de cel puțin 1 an, să prezinte un act de identitate valid. Locatorul va face copii după permisul de conducere și actul de identitate a fiecărui șofer menționat în contract.
  • Pentru clienții cu vârsta cuprinsă între 21 și 25 de ani se solicită o garanție suplimentară de 100 de Euro, în plus față de garanția suplimentară a autovehicolului ce urmează a fi închiriat.
  • Sunt incluse în tariful închirierii asigurările RCA și Casco, întreținerea și reviziile tehnice periodice, dreptul ca mașina să fie condusă de un șofer adițional, audevehicul de înlocuire în caz de avarie ce nu poate fi remediată pe loc.
  • Toate autovehiculele sunt livrate și trebuie returnate cu plinul făcut. În cazul în care rezervorul nu este plin la returnare, se va factura contravaloarea combustibilului lipsă calculat după estimarea locatorului.
  • Închirierea este permisă numai pe teritoriul României.
  • Livrarea și restituirea autovehiculului se face la locul, data și ora stabilite de client împreună cu locatorul și menționate în contract. Returnarea autovehicolului în alt loc decât cel în care a fost livrat se face numai cu acordul locatorului și poate ocaziona taxe suplimentare, cuprinse ca atare în factura care va fi emisă de locator; clientul declară că acceptă la plată taxele suplimentare, care se facturează.
  • Autovehiculul închiriat poate fi condus numai de către client, persoanele menționate în contract ca șoferi adiționali și de către locatori.
  • Autovehiculul închiriat trebuie utilizat în conformitate cu instrucțiunile de folosire a acestuia și în conformitate cu indicațiile locatorului. Orice avarie trebuie anunțată locatorului în momentul în care a fost constatată și trebuie luate toate măsurile de limitare a acesteia.
  • În caz de daună, clientul se obligă să îndeplinească formalitățile de declarare a daunei prevăzute de lege.